ശരിക്കും മോദിക്കും ബിജെപിക്കും വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനായിരുന്നില്ലേ ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്?

അല്‍ഫോണ്‍സ് രാജാവിനെക്കാള്‍ വലിയ രാജഭക്തി കാട്ടി; “പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്,” അയാള്‍ പറഞ്ഞു.