പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് രാജ്; ജനം ഇനി നോക്കുകുത്തി, കാര്യങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തീരുമാനിക്കും

കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന നിയമഭേദഗതികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്; അതില്‍ പ്രധാനമാണ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നിയമം- അന്വേഷണ പരമ്പര തുടരുന്നു-ഭാഗം 2