‘മോഷ്ടാക്കളെ’ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന മലയാളിയുടെ വംശവെറി

ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരന്‍ പണിതുയര്‍ത്തുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലും വീടുകളിലും താമസിക്കുന്നതില്‍ മലയാളിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. അവന്‍ ചുട്ടിടുന്ന ബറോട്ടയും നാനും ചിക്കന്‍ തന്തൂരിയുമൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വെട്ടി വിഴുങ്ങാന്‍ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല.