പൊട്ടിത്തകര്‍ന്ന ഇടുക്കി

ഇനിയൊരിക്കല്‍ കൂടി ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ പിന്നെയൊരു തിരുത്തലിനുള്ള അവസരം മനുഷ്യന് കിട്ടിയെന്നുവരില്ല- ഭാഗം 1