‘വഴിയേ പോകുന്ന കണ്ടനും കാളനും കയറി നിരങ്ങാനുളളതല്ല ക്ഷേത്രം’; ജാതിമതില്‍ പൊളിച്ച ദളിത് സമരം 100 ദിനം പിന്നിടുന്നു

വടയമ്പാടി ഭജനമഠത്ത് തങ്ങള്‍ ജാതിമതില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് എന്‍.എസ്.എസ് 1676 നമ്പര്‍ കരയോഗം ഭാരവാഹികള്‍ പറയുന്നത്.