പീഡിക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീക്കു വേണ്ടി മിണ്ടാത്തവര്‍ എത്ര വേഗമാണ് എനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്; സി. ലൂസി സംസാരിക്കുന്നു

പള്ളിയിലും ഇടവകയിലും ഞാന്‍ ഇത്രനാളും ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇനി തുടരേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനല്ലേ വിലക്ക് എന്നു പറയുന്നത്!