വൈകുന്ന വിശുദ്ധ മാണി പുണ്യാളന്‍ പ്രഖ്യാപനം

ഉടുമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രമുഖ കക്ഷികളുടെ നാണംകെട്ട നിലപാടാണ് ബാര്‍കോഴക്കേസില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്ന