ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍/അഭിമുഖം: എന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും, പക്ഷേ പ്രവര്‍ത്തനശൈലി മാറ്റാന്‍ പറ്റില്ല

EXCLUSIVE: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ഒരുകാര്യത്തിലും തടസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.