യുഎപിഎ ചുമത്തിയത് കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍, പ്രതിയാക്കിയത് ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍, യുഎപിഎ നിലനില്‍ക്കുമെന്നും ഡിജിപി; നദി ഇനിയെന്ത് ചെയ്യും?

ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നശേഷം ചുമത്തിയ 26 കേസുകളില്‍ 25 എണ്ണത്തിലും യുഎപിഎ നിലനില്‍ക്കില്ല