എഴുത്തച്ഛനെ ഹിന്ദുകവിയാക്കരുത്; ആ പാരമ്പര്യം എന്റേതുകൂടി-എം എന്‍ കാരശ്ശേരി സംസാരിക്കുന്നു

സച്ചിദാനന്ദനോട് വിയോജിക്കാം; പക്ഷെ, ഭാഷയ്ക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും അദ്ദേഹം നല്‍കിയ സംഭാവനക്കുളളതാണ് എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം