എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ നഷ്ടപരിഹാര കേസ്: എം സ്വരാജിന്റെ വിശദീകരണ കുറിപ്പ്

”ലോകത്താദ്യമായി ഒരു യുവജന സംഘടന കീടനാശിനി ലോബിക്കെതിരായി നിയമയുദ്ധം നടത്തി നേടിയ മഹാവിജയമാണ് എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ കേസിലുണ്ടായത്. ഇരകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല”