1905 പേരെന്ന് ആദ്യം; പിന്നെ തിരുത്ത്; എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരുടെ പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപനം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടി?

അന്തിമലിസ്റ്റില്‍ 1905 പേര്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം, ഒക്ടോബര്‍ 31 നകം ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും