ദാനം കിട്ടിയ ഭൂമിയും വിറ്റോ പിതാവേ! തൃക്കാക്കര കരുണാലയത്തിന്റെ ഭൂമി വില്‍പ്പനയില്‍ വന്‍ തിരിമറിയെന്ന് ആക്ഷേപം

അലക്‌സിയന്‍ ബ്രദേഴ്‌സ് ഭൂമി ക്രവിക്രയം നടത്തുമ്പോള്‍ ആധാരത്തില്‍ ഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരുന്നതായി ഭൂമി വിവാദത്തില്‍ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന വൈദികര്‍