“ഗാന്ധിയെ കൊന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് സുനില്‍ പി ഇളയിടത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടാകില്ല; ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഭയപ്പെടില്ല”-അഭിമുഖം

നമ്മുടേത് പോലൊരു കാലത്ത് ഈ ലോകം പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോള്‍ റോഡിലിറങ്ങി നില്‍ക്കുന്നത്