ഞങ്ങള്‍ മരിച്ചാല്‍ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ അമ്മമാര്‍ വീണ്ടും സമരത്തിനിറങ്ങുകയാണ്

തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റംകൊണ്ട് ജീവിതം നഷ്ടപ്പടേണ്ടി വന്നവരുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവം ഈ സര്‍ക്കാരെങ്കിലും കാണിക്കണമെന്നാണ് എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകള്‍ പറയുന്നത്