പ്രളയത്തില്‍ മുങ്ങി എറണാകുളം ജില്ല

കനത്ത മഴ തുടര്‍ച്ചയായി പെയ്യുന്നതും ഡാമുകള്‍ തുറന്നതും വേലിയേറ്റ സമയം ആയതുമാണ് ആലുവ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയധികം സാഹചര്യം രൂക്ഷമായതെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്.