‘ശിക്ഷിക്കാനും’ സഹതപിക്കാനും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് മധുമാര്‍; അവര്‍ക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചത് കൂടി ഓര്‍ത്തിട്ട് മതി

കോടികള്‍ ഒഴുക്കിയിട്ടും ഇന്നും ഒരു ആദിവാസി വിശന്നപ്പോള്‍ മോഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കില്‍…അവനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്?