കെ.എം മാണിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കെടാത്ത ബാര്‍ കോഴ തീ

യു.ഡി.എഫ് സ്വന്തം നേതാവിനെ കുടുക്കാന്‍ മെനഞ്ഞ കേസിലാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയശത്രുവിനെ ഒതുക്കാന്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് ഇടപെടാനിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ സവിശേഷതയും.