സര്‍ക്കാരേ, പെന്‍ഷന്‍ കാശ് കിട്ടീട്ട് സുഖിക്കാനല്ല, ജീവിക്കാനാണ്; ഈ കെഎസ്ആര്‍ടിസി മുന്‍ ജീവനക്കാര്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

കെഎസ്ആര്‍ടിസി നഷ്ടത്തിലാണെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് എത്ര നാള്‍ ഇവര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ നിഷേധിക്കും?