കേരളം മുങ്ങും; ഭയക്കണം, ആഗോളതാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്

കാര്‍ബണ്‍ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം ഈ നൂറ്റാണ്ടില്‍ ആറ് അടിവരെ (രണ്ട് മീറ്റര്‍) സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരും എന്നാണ് സമീപകാല ഗവേഷണങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.