പുലയരുടെ കോട്ടങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ ബ്രാഹ്മണന്റെ വെജിറ്റേറിയന്‍ ദൈവങ്ങളെ ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന നവഹിന്ദുത്വ

ഉത്തരമലബാറില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഈ ഹൈജാക്കിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഒട്ടനവധി കോട്ടങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.