‘പന്തളം കൊട്ടാരം കൈയേറിയതാണ് ശബരിമല’; അയ്യപ്പന് തേനഭിഷേകം നടത്തിയിരുന്ന മലംപണ്ടാരം ആദിവാസികള്‍ പറയുന്നു

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികളെയൊക്കെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.