‘സുന്നി പള്ളികളും സ്ത്രീകള്‍ക്കായി തുറക്കുക, ഭീഷണികള്‍ കാര്യമാക്കുന്നില്ല’; നിസയും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യനീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരില്‍ വി.പി സുഹ്റയ്ക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്