ഓഖി ദുരന്തവും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്; ആ മറൈന്‍ ആംബുലന്‍സ് പദ്ധതി എന്തായെന്നാണ്

നീണ്ടകരയില്‍ ഫൈബര്‍ വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ടു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ മറൈന്‍ ആംബുലന്‍സ് വാങ്ങുമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ജൂലൈയില്‍ നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞതാണ്