ഒഖി: നമ്മുടെ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഒരു ‘ദുരന്തമോ’? വ്യാപക വിമര്‍ശനം

ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ന്യൂനമര്‍ദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ്