‘മുതലാളിയുടെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിക്കാനില്ല’; കിറ്റക്സ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷം; കിഴക്കമ്പലത്ത് മെമ്പര്‍മാരുടെ രാജി തുടരുന്നു

പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തില്‍ കിറ്റെക്‌സ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ സാബു എം. ജേക്കബിന്റെ ഏകാധിപത്യമെന്ന് ആരോപണം