ആ കുടുംബം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു, ‘മരിച്ചതല്ല, കൊന്നതാണ്’; ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ ജീവനെടുത്തിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം

ഇന്ന് ജനുവരി ആറാം തീയതി, പിതാവ് പണിക്കഴിപ്പിച്ച, മകന്റെ നാമം കൊത്തിവെച്ച ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു