‘മണ്ണെണ്ണയില്‍ കുതിര്‍ന്ന് തീപ്പെട്ടി കത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ബാക്കിയായി’

വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതും, പിറവം പള്ളിക്കായി പോര് തുടരുന്നതുമെല്ലാം പലതരത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകളാവുമ്പോള്‍ ‘എന്തിന് ഞങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊരുങ്ങി?’ എന്ന് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞൂഞ്ഞും സിനിയും.