നാമജപ യജ്ഞങ്ങളല്ല, ശബരിമലയില്‍ നടന്നത് ആസൂത്രിത അക്രമങ്ങള്‍

ശബരിമലയുടെ പേരില്‍ നടന്ന അക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ വിശ്വാസികളില്‍ നിന്നു തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്