മതമൗലികവാദികള്‍ കൈവെട്ടി; സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഫയലും; പ്രൊഫ. ജോസഫിനോട് പിണറായിയെങ്കിലും നീതി ചെയ്യുമോ?

ചികിത്സാ ചെലവ് തിരികെ ലഭിക്കണമെന്ന പ്രൊഫ. ജോസഫിന്റെ ആവശ്യം ഏഴു വര്‍ഷമായി സര്‍ക്കാരുകള്‍ വിവിധ കാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു