‘ഈ റിസോര്‍ട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തകര്‍ക്കുന്നു’; ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉടമ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ എം പിയുടെ നിരാമയക്കെതിരെ നാട്ടുകാര്‍

മോഹവില പറയുമ്പോള്‍ പലരും റിസോര്‍ട്ടുകാരുടെ മുന്നില്‍ വീണുപോവുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യറാകാത്തവരുടെ ജീവിതം അതൊടൊപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു