34 വര്‍ഷം കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ ജോലി ചെയ്ത റോയ് ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ മരിച്ചത് ഈ വീട്ടിലാണ്

മരണം കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന്; ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായുള്ള നിയമപോരാട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല