അഹിന്ദുക്കളുടെ ശബരിമല പ്രവേശനം: അയ്യപ്പ ധര്‍മ്മ പ്രചാരസഭ കോടതിയിലേക്ക്

ശബരിമലയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി കേരളത്തില്‍ സംഘപരിവാര്‍ ശക്തികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വര്‍ഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് ഈ ഹര്‍ജിയോടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്