നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ആര്‍എസ്എസ്; സ്ത്രീകളെ തടയില്ല, പക്ഷേ, കറുപ്പോ മാലയോ ധരിക്കാതെ വരുന്നവരെ അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല

ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീവിവേചനമില്ല, ക്ഷേത്രശുദ്ധിമാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്‌