‘കലാപം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലാതെ കൊലവിളി മുഴക്കി അടച്ചിട്ട കടകള്‍ തല്ലിത്തകര്‍ക്കില്ലല്ലോ, മിഠായിത്തെരുവ് പറയുന്നത്

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിഠായിത്തെരുവില്‍ നടന്നത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങളെന്ന് വ്യാപാരികള്‍