കല്ലിട്ട് കോടികള്‍ മുക്കിയിട്ടും ഈ ജീവിതങ്ങളെ കടലെടുക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരഭിത്തി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ചിലവഴിച്ചത് 200 കോടി; കടന്നാക്രമിക്കുന്ന കടലിനും തങ്ങളുടെ സങ്കടം കാണാത്ത സര്‍ക്കാരിനും നടുവില്‍ തീരവാസികള്‍