ചതിയില്‍ പെട്ട് വിതയത്തില്‍ പിതാവ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചതു പോലെ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ തകര്‍ക്കാന്‍ നോക്കുന്നു; ഭൂമി വിവാദത്തില്‍ മാര്‍ ആലഞ്ചേരിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്

സംഭവിച്ചുപോയൊരു അബദ്ധം ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെതിരേയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് എതിരാളികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് അനുകൂല വിഭാഗം വൈദികര്‍ പറയുന്നത്.