‘ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ ഞങ്ങളുടെ സമരം അതിനു ശേഷമെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതി’; നിപയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിച്ചവര്‍ ഇന്ന് പെരുവഴിയിലാണ്

നിപ്പാ വാര്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കില്ലെന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ വാക്ക് എവിടെപ്പോയെന്ന്‌ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് മിനി ചോദിക്കുന്നു.