സര്‍ക്കാരേ, നിങ്ങള്‍ മാവോയിസ്റ്റാക്കുന്ന ദളിതര്‍ പോരാടിയത് അയിത്തത്തിനും ജാതിമതിലിനുമെതിരെയാണ്; മറക്കരുത്

മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ സമരമല്ല വടയമ്പാടിയിലേത്. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മുത്തങ്ങ സമരം മുതലിങ്ങോട്ട് എല്ലാ ജനകീയ സമരങ്ങളിലും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ ഇത് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.