ദളിതനെ കുളിപ്പിച്ച് ജാതി കളയിക്കുന്ന അയിത്തകേരളത്തിന്റെ പുരോഗമനനാട്യങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കല കരുനിലക്കോട് പടിഞ്ഞാറ്റേതില്‍ പൊതുകുളം ദളിതര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല എന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്