ഇനിയും ഗൗരിമാരുണ്ടാകും, അവര്‍ ഞങ്ങളെയും കൊല്ലും; ഈ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകള്‍ കേരളത്തോട് പറയുകയാണ്‌

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗൌരി കൊല്ലപ്പെട്ടത്; അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല