‘ഞങ്ങളുടെ അമ്മയോട് അത്രയും ക്രൂരതയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി അമ്മ ക്ഷമിച്ചു, സഹിച്ചു, ഇനി നീതി വേണം’-സമരം ചെയ്യുന്ന കന്യാസ്ത്രീകള്‍

സഭയും സര്‍ക്കാരും പൊലീസും കൈവിടുകയും ജനപ്രതിനിധികളായവര്‍ തന്നെ പരാതിക്കാരിയെ കുറ്റവാളിയും മോശക്കാരിയും ആക്കി പരസ്യപ്രവസ്താവനകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഏത് സമ്മര്‍ദ്ദവും അതിജീവിച്ച് തങ്ങള്‍ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കൂടി ഈ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു