‘കൂടെ നില്‍ക്കുന്നവരെയെല്ലാം ചേര്‍ത്ത് സമരം’; വയല്‍ക്കിളി സമരം സിപിഎമ്മില്ലാത്ത ‘ആറന്‍മുള’യോ?

വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ആരംഭിച്ച സമരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും സമരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക?