പുറത്തുവന്നത് അഴിമതിയുടെയും ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന്റെയും നാറിയ കഥകള്‍: സോളാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂര്‍ണരൂപം

ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന്‍ കേട്ടാല്‍ അറയ്ക്കുന്ന കൃത്യങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്