കീഴാറ്റൂര്‍; ബദലുകളുണ്ട്: കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം

തളിപ്പറമ്പ് ബൈപ്പാസ്സ് ഏതുവഴി വേണമെന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ നവലിബറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു