‘പാവപ്പെട്ട കോടീശ്വരന്‍മാര്‍ക്ക്’ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ രക്ഷയില്ലേ?

പാര്‍ട്ടി കമ്യൂണിസ്റ്റോ, കോണ്‍ഗ്രസ്സോ, ബിജെപിയോ ആവട്ടെ, മലയാളിയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്‍ ഒരു മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധതയുണ്ട്. ഒരു ജനിതക രേഖ പോലെ.