ശബരിമല: ദര്‍ശനത്തിന് ആരെത്തിയാലും സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് പോലീസ്; എന്തു വില കൊടുത്തും തടയാന്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍

ചിത്തിരയാട്ടത്തിരുനാള്‍ പ്രത്യേക പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നടതുറക്കാന്‍ ഇനി രണ്ട് നാള്‍ മാത്രം