മോദിയുടെ വലംകൈയായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് മന്ത്രി അഴിമതിക്കുരുക്കില്‍

2012-ല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ തനിക്ക് സൂര്യജയില്‍ 5,000 ഓഹരികള്‍ ഉള്ള കാര്യം പട്ടേല്‍ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.