ആധാര്‍ ഉപയോഗിച്ചോളൂ, പക്ഷേ നമ്മുടേത് കോളനി ഭരണമല്ല എന്നോര്‍ക്കണം

പൗരന്മാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍ അധികാരമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയല്‍ സങ്കല്‍പ്പം