“ബാങ്കില്‍ പൈസയുണ്ടേലല്ലേ മൊബൈല്‍ ഉപയോഗിച്ച് സാധനം വാങ്ങാന്‍ പറ്റൂ?”; ഇതാണ് ഡിജിറ്റലാക്കിയ നെടുങ്കയം കോളനി

രാജ്യത്തെ ആദ്യ കറന്‍സി രഹിത കോളനിയായ നെടുങ്കയത്ത് ആദിവാസികളില്‍ പലരും ഇന്ന് അന്തിയുറങ്ങുന്നത് പുരപ്പുറത്താണ്